piątek, 3 czerwca 2022

Relacja / Model build - Jak-25M/Yak-25M - GPM nr 546 - Część III/Part III

Po sklejeniu kadłuba skupiłem się na części ogonowej Jaka-25. Samolot posiada klasyczne usterzenie ze statecznikami poziomymi umieszczonymi w połowie statecznika pionowego. To nie jest zbyt skomplikowana konstrukcja i podobnie nieskomplikowanie zaprojektował ją autor. W skrócie mówiąc - poszycie pasuje idealnie, jednakże w kwestii szkieletu mam liczne wątpliwości i zastosowałem kilka przeróbek.After building the fuselage, I focused on the tail of the Yak-25. The plane has a classic tail with horizontal stabilizers placed in the middle of the vertical stabilizer. It is not a very complicated structure and the author has designed it very simple too. In short - the plating fits perfectly, but I have many doubts about the framework. I made a few modifications.

czwartek, 26 maja 2022

Relacja / Model build - Jak-25M/Yak-25M - GPM nr 546 - Część II/Part II

Tak jak napisałem pod koniec poprzedniego wpisu, kolejnym etapem budowy jest montaż komór podwozia. Zmieniłem jednak nieco podejście do tego modelu i do kolejności budowy zaproponowanej przez autora - dlatego nie skleiłem całych komór, a jedynie tyle ile potrzebowałem, by umieścić je w kadłubie.As I wrote at the end of the previous post, the next stage of the build is the assembling of the gear hatches. However, I changed a bit the approach to this model and to the order of construction proposed by the author - that is why I did not build the entire hatches, but only as many as I needed to put them in the fuselage.

poniedziałek, 16 maja 2022

Relacja / Model build - Jak-25M/Yak-25M - GPM nr 546 - Część I/Part I

W moje ręce wpadła ostatnio wycinanka z modelem samolotu Jak-25 i namieszała mocno w moich modelarskich planach. Do niedawna był to dla mnie raczej mało znany projekt, właściwie to nawet umknęło mi, że został wydany i nie był w kręgu moich zainteresowań. Sprawcą całego tego zamieszania jest zaprzyjaźniony modelarz Sprudin, którego odwiedziłem w poprzedni weekend. Gdzieś podczas kolejnej rozmowy o samolotach pojawił się temat Jaka-25 - jaki to ładny samolot. Faktycznie, jest ładny. Potem pokazał mi tę wycinankę i powiedział, że chciałby zobaczyć ten model w moim wykonaniu. W ten sposób zostałem obdarowany modelem i zobowiązany do jego sklejenia. Wracając do domu pociągiem, całą drogę przeglądałem go wzdłuż i wszerz, w domu nałożyłem capon i oto już jestem tu. Zaczynam po długim czasie nową relację z budowy.Recently, the Yak-25 model fell into my hands and mixed up a lot in my modelling plans. Until recently, it was a rather unknown project for me, in fact, I even didn't know that it was released and was not in my area of interest. The reason for all this confusion is a modeller friend, whom I visited last weekend. Somewhere during another conversation about airplanes and other flying things, the topic of the Yak-25 appeared - what a nice plane it is. Indeed, it's very nice, and I want to build it. Then he showed me this cutout and said that he would like to see this model in my execution. This way, I was gifted with the model and obliged to glue it together. On the way home by train, I looked all the way through it, at home I impregnated the sheets and here I am. After a long time, I am starting a new model build report.

wtorek, 26 kwietnia 2022

Model z historią w tle / Model build with a story behind- MiG-19 S (YG-Model nr 62b)

Chciałem mieć w kolekcji model samolotu MiG-19. Bardzo mi się ta konstrukcja podoba i kiedy widziałem go czy to w jakimś muzeum czy na zdjęciach wracała chęć sklejenia jego modelu i postawienia go na  półce. Zawsze, kiedy kleję model zgłębiam jego historię, drążę w poszukiwaniu informacji na jego temat. Tak było i tym razem. Historię mojej wyszukiwarki zdominował MiG-19, a dysk zapełnił się materiałami na jego temat. Niniejszy artykuł jest nie tylko relacją z budowy modelu MiG-19a wydawnictwa YG Model, ale także opowieścią o MiG-u-19 w ogóle oraz o historii pewnego zapomnianego zimnowojennego incydentu z udziałem tej maszyny. Zapraszam do lektury.

I wanted to have a MiG-19 model in my collection. I like this construction very much and every time I saw it, or in some museums or photos, the desire to build its model and put it on a shelf came back. Whenever I build a model, I explore its history and search for information about it. So it was this time. The history of my browser was dominated by the MiG-19, and the disk was full of materials about it. This post is not only a model build report on the construction of the MiG-19 model published by the YG Model but also a story about the MiG-19 in general and the history of a forgotten Cold War incident involving this machine.


czwartek, 30 grudnia 2021

Galeria/Photo gallery - Lublin R-XIII D (Kartonowa Kolekcja Nr 36, 3-4/2020)

Witam po nieco dłuższej przerwie. Druga połowa roku nie była zbyt obfita modelarsko, więc nie miałem o czym pisać. W każdym razie nie kleiłem zbyt wiele, bo po prostu mi to nie wychodziło. Usiłowałem kleić, ale papier mnie nie słuchał i efekty były mizerne. Czasem takie kryzysy się zdarzają i najlepiej je po prostu przeczekać. Model, który Wam dziś prezentuję miał za zadanie przełamać niemoc i przywrócić radość z klejenia. I to mu się udało, bezapelacyjnie. Hello after a slightly longer break. The second half of the year was not very successful in modelling for me, so I had nothing to write about. Anyway, I didn't build too much, because it just didn't work out. I tried to make something, but the paper didn't listen to me and the results were poor. Sometimes such crises happen and it's best to just wait them out. The model that I am presenting to you today was to break the powerlessness and restore the joy of modelling. And he succeeded it without question.

Modelarskie podsumowanie roku 2021 / Modelling summary of the 2021

Zapraszam na moje krótkie, modelarskie podsumowanie roku 2021!I invite you to my short modelling summary of the 2021!

sobota, 25 września 2021

MiG-iem na Bornholm - galeria / Polish MiG on the island of Bornholm - photo gallery.

"Ich habe es doch noch geschafft!" (A jednak udało mi się!) - tak miały brzmieć pierwsze słowa 28 letniego polskiego pilota, po tym jak 25 września 1956 wylądował swoim odrzutowcem obok pasa startowego lotniska na Bornholmie. Słowa te wypowiedział do pierwszych napotkanych na ziemi ludzi - duńskich robotników pracujących nad remontem pasa startowego lotniska w Rønne (The Secret MiGs of Bornholm, Dick van der Aart, Air Intel, 2016, str. 83). Ppor. pil. Zygmunt Gościniak był najwyraźniej mocno zaskoczony tym, że mimo niespodzianki, która spotkała go w ostatniej fazie skrupulatnie zaplanowanej przez siebie ucieczki, stał cały i zdrowy na duńskiej ziemi."Ich habe es doch noch geschafft!" (I still did it!) - these were the first words (spoken in rather a good German) of the 28-year-old Polish pilot after he landed his jet near the airport runway on Bornholm on September 25, 1956. He spoke these words to the first people he encountered on earth - Danish workers working on the renovation of the runway at Rønne airport (The Secret MiGs of Bornholm, Dick van der Aart, Air Intel, 2016, p. 83). Lt. Zygmunt Gościniak was clearly surprised that despite the surprise that happened to him in the last phase of a meticulously planned escape, he was standing safe and sound on Danish soil.